11.8 C
Kungalv
onsdag, maj 22, 2019

Anteckningar från Veteranernas vårmöte 11/4-17.

veteranvårmöte2016

Ordf Dag Windt hälsade välkomna till mötet.(Ca 80 personer närvarande)

Vår Pro, Markus Forsbohl redogjorde för sin verksamhet med konceptträning, nya studio med nya förutsättningar för träning.
Konceptträningen börjar V 17 och finns upplagt på Markus hemsida, http://forsbohlgolf.se
Där finns information och anmälan.

Historik från 2016
Roger Lundberg redogjorde för lite historik fån säsongen 2016.

Sammansättning Veterankommittén
Valberedningen, Gunno Bredbergs förslag till Kommitté godkändes av mötet:
Dag Windt.                          Ordförande.                      Omval 1 år
Roger Lundberg.                Vice ordförande                Kvarstår 1 år
Kurt Isberg.                         Kassör                              Omval 1 år
Yvonne Lindell                    Ledamot                           Kvarstår 1 år
Elsa Kivoloo                        Ledamot                           Omval 2 år
Claes Sköldbäck                Ledamot                           Kvarstår 1 år
Vivi-Ann Svensson             Ledamot                           Omval 2 år
Bernt Knöös                        Suppleant                         Kvarstår1 år
Gunnar Lindberg                Suppleant                         Omval 2 år
Sven Hall                            Suppleant                         Omval 1 år

Stig Erixon                         Suppleant                          Nyval 2år
Gunno Bredberg                 Valberedning                    Omval 1 år

Tävlingsprogram
Roger Lundberg redogjorde för tävlingsprogrammet 2017.
Första tävlingen 2/5-17.

Banutbyten
Dag Windt informerade om vårt utbyte med Stenungsunds GK, Gullbringa GCC,  Ale GK och Tjörns GK som även denna säsong kommer att spelas utan några avgifter vid banbyte. Utbytet med Lerjedalen har avslutats och Srenungsunds GK tillkommer.

Matchspelscupen kommer att läggas in som en tävling för anmälan.
Efter anmälningstidens slut kommer Matchspelscupens utseende att skapas beroende på antalet anmälde.  Karl-Inge Windt och Roger Lundberg får då skapa en spelplan.

Klubbar emellan.
Dag Windt redogjorde för tävlingen Klubbar emellan, H55.Laget består av 4 spelare och uttagningen sker som säsongen 2016.

Niohålstävling

Mötet beslutade att fortsätta med Veteran 9:an på niohåls banan.
Anmälan sker då i Min Golf senast fredag 23,59 veckan innan tävling. Lottning därefter
Speldag tisdag i samband med Veterantouren.

Spelform
Mötet beslutade att spelformen blir Slaggolf.

Standardtee
Mötet godkände kommitténs förslag om standardtee:
D Tee 43 och H Tee 50.

Möjlighet till valfri Tee gäller även säsongen 2017 med regeln att:
Val av Tee görs vid anmälan.
Den Tee som valts vid anmälan gäller. Inget Teebyte vi 1:ans Tee innan tävling.

Vid två tävlingar kommer valfri Tee ej att gälla utan Damer spelar Tee 43 och Herrar Tee 50. Detta gäller 23/5 och 15/8.

Vid anmälan finns denna säsong två val som ni får beakta vid anmälan.
Val av Tee och Tidig eller sen starttid.

 

Klassindelning
Mötet beslutade att bibehålla 2 klasser, A och B klass med hcp indelning;
A klass +08,0 – 22,0
B klass   22,1 – 36,0
Som tidigare så spelar man hela säsongen i den klass man började oberoende av Hcp ändring.

Order of Merit. ( Totalresultat ).
Order of Merit 2017 fortsätter vi med placeringspoäng och de 12 bästa resultaten räknas.

Resultatpoängen har inget med de HCP poäng som erhålls vid spel utan gäller endast för den placering i resultatlistan som erhålls.

Poängfördelning:
Segraren i varje klass erhåller                  35 poäng
Tvåorna i varje klass erhåller                    30 poäng
Treorna                                                     28 poäng
Fyrorna                                                     26 poäng
Femmorna                                               25 poäng
Därefter i fallande skala till plats 25 som erhåller 5 poäng
Från och med plats 26 erhålls 2 poäng.

Startavgift.
Beslutades att startavgift 40:- gäller även 2017

Priser per omgång.
Beslutades att vinnarna i A & B klass erhåller 2st lunchkuponger samt att tvåorna i respektive klass erhåller 1st lunchkupong.

Avslut vårsäsongen 27/6.
Beslutades att avsluta våromgången med en 18 håls Scramble tävling.

Ekonomi.
Kurt Isberg redogjorde för Veterankommitténs ekonomi.
I kassan inför säsongen 2017, ca 14000:-. Från och med i år kommer all ekonomi att redogöras i klubbens regi.

Information från klubben/styrelsen
Ny text inom kort.

Lysegårdsveckan vecka 30

Under Lysegårdsveckan är vi ansvariga för Olka golfresors tävling onsdagen 26/7 där vi behöver hjälp av 4 till 5 personer..

Återkommer med mejl när vi vet hur tävlingen blir, vilket beror på hur många startande det blir

Avslutning
Dag Windt tackade för deltagandet och önskade/hoppas på en bra och trevlig säsong

Vid tangentbordet
Roger Lundberg