Säsongen 2019

Veterankommittén anordnar tävlingar för  Damer fyllda 50 år och herrar fyllda 55 år.

På 18-håls banan spelas Lysegårdens Veterantour 2019 över 18 hål
Spelform Slaggolf.
Startavgift 50 kronor.
Pris i deltävlingarna. Segrarna i A & B klass erhåller 2 st Lunchkuponger, Tvåorna erhåller 1 st Lunchkupong
Pris vid vår avslutning till de 10 bästa i varje klass, Order of Merit.

Vi startar säsongen 2019 tisdagen 7 maj 2019.
Speldag Måndag vid utbyte med Gullbringa GCC, Stenungsunds GK och Tjörns GK.

På 9-hålsbanan spelas Lysegårdens Veteran 9:a. En tävling över 9 hål.
Startavgift 50 kronor.
Segraren varje tisdag erhåller 1st lunchkupong och ytterligare 1st utlottas till en av de som deltagit.

Veterankommittéens sammansättning:

Ordförande: Dag Windt dag@windt.se 0707-206087
Vice ordförande: Elsa Kiviloo  elsa.kiviloo@telia.com 0706-719393
Kassör: Kurt Isberg isbergkurt@gmail.com 0708-151633
Ledamot: Marja Högberg
Ledamot: Ebbe Unger
Ledamot: Claes Sköldbäck
Ledamot: Anna-Brita Burgren
Suppleant: Stig Erixon
Suppleant: Bernt Knöös
Suppleant: Gunnar Lindberg
 Suppleant Sven Hall
Valberedning Gunno Bredberg gunno.bredberg@live.se 0739-628345