Säsongen 2020

Tävlingarna inställda tills vidare pga Coronaviruset.

Veterankommittéens sammansättning:

Ordförande: Dag Windt dag@windt.se 0707-206087
Vice ordförande: Elsa Kiviloo  elsa.kiviloo@telia.com 0706-719393
Kassör: Kurt Isberg isbergkurt@gmail.com 0708-151633
Ledamot: Marja Högberg
Ledamot: Ebbe Unger
Ledamot: Claes Sköldbäck
Ledamot: Anna-Brita Burgren
Suppleant: Stig Erixon
Suppleant: Bernt Knöös
Suppleant: Gunnar Lindberg
 Suppleant Sven Hall
Valberedning Gunno Bredberg gunno.bredberg@live.se 0739-628345