Nya out of bounds-gränser

OrustGolf-6727
Nya Out-of-Boundsgränser 2015 på 18-hålsbanan

Hål nr  1      Den oländiga kullen ca 10m till höger om greenen är nu OoB.
Slå en provisorisk boll om du tror att bollen kan vara där.

Hål nr 13     Out-of Boundsgränsen som tidigare slutade till höger om främre tee har förlängts utefter trädridån fram till i höjd 150m-pinnen. Den gamla sidovattenhinders-markeringen har flyttats. Den börjar där OoB slutar och går nu runt hela ”gropen” i semiruffkanten.

 1. Detta innebär man från bakre tee inte kan se om en boll passerat den högra delen av sidovattenhindret eller en stor del Out-of Boundsgränsen.
  Åtgärd: Slå en provisorisk boll.
  För att få droppa en boll för sidovattenhindret måste bollen hittas i hindret.
 2. Från främre och bakre tee där man kan se hindersgränsen, gäller följande:
  Åtgärd 1: Om du är osäker på om bollen nått fram till någon av gränserna eller kan vara förlorad i sidovattenhindret eller vara OoB.
  Slå en provisorisk boll.
  Hittar du bollen i ruffen utanför hindret spela vidare.
  Hittar du bollen i vattenhindret kan du välja följande:
  -med ett slags plikt
  a) droppa en boll på”flagglinjen”
  b) droppa en boll inom 2 klubblängder från den punkt där bollen
  sist skar hindrets gräns
  c) spela bollen i hindret(inget pliktslag)
  Hittar du inte bollen, spela den provisoriska bollen (3:e slaget)

  Åtgärd 2: Du är säker att bollen passerat vattenhindersgränsen-
  Enligt decision 26-1/1 gäller följande: För att få betrakta en boll som
  förlorad i vattenhinder skall detta vara omgivet av fairwayklippt område
  alternativt att det är utan tvivel är säkert att bollen är i
  sidovattenhindret.
  Finns tvivel. måste du gå tillbaka till varifrån bollen slogs (tee)
  Hittar du bollen se under Åtgärd 1.

Hål nr 18     Out-of-boundsgräns finns på höger från främre tee till green. Stenmuren på höger sida är Out-of Bounds, diket innanför muren är som tidigare sidovattenhinder.

Detta kan innebära att du från tee ej kan avgöra om en boll som slagits mot den högra sidan kan finnas i ruffen, i sidovattenhindret eller vara Out-of bounds.
Åtgärd: se Åtgärd 1 under punkt 2 för hål 13, dock ej det som står under b)

OBS! Den korrekta texten till åtgärderna finns i regelboken
Regel/Handicap 2015-05-11
LÅG