Kommittéer

Viktigt med kommiteéarbete

Klubbens fortlevnad är beroende av att medlemmarna hjälper till på olika sätt. På en idrottsklubb av Lysegårdens GK:s storlek finns det plats för alla i olika kommittéer eller i ideella arbetslag. Titta på listan nedan och kontakta respektive kontaktperson för att anmäla ditt intresse.

Kontaktpersoner:

Anläggningen Fredrik Rubensson 0303-237720
Tävling Mathias Edmundsson 0761-645384
Medlem Elna Pålsson 072-2073244
Marknad Lennart Fredriksson 0739-472829
Veteraner Dag Windt 0707-206087
Seniorer Bo-Christer Boberg 0705-680604
Ungdom- Elit Krister Jakobsson 0702-258397
Damsektionen Anki Erlingson 0707-420831