Alla golfbanor är slopade. Det innebär att man har tabeller utifrån banans svårighetsgrad. Den visar hur många extraslag man får utöver banans par beroende på vilket handicap (hcp) man har.

Då det nya Världs handicapsystemet trädde ikraft 20200301 finns slopetabeller från 4-54.

Av tabellerna nedan framgår hur många extraslag kvinnor respektive män har beroende på vilket hcp hen har och från vilken tee hen spelar från.

 

 

           

Slopetabell LysGK Hcp37-54 – Slope 9an