Utöver ett tävlingsprogram arrangerar medlemskommitten på Lysegården regelbundet ”Golf för alla” och ”Mingelgolf”.

Trevliga sätt att möta spelare och komma in i klubbgemenskapen.

Läs mer om det här.