Utöver ett tävlingsprogram arrangerar medlemskommitten på Lysegården regelbundet ”Golf för alla” och ”Mingelgolf”. Läs mer om det här.