16 C
Kungalv
söndag, augusti 19, 2018

För att du som ny golfare lättare skall komma in i golfen, har vi på Lysegårdens GK startat ett faddersystem.
För nybörjare som har blivit medlem i Lysegårdens GK, så anordnar Medlemskommittén ”Fadderrundor för nya golfare”.

För våren/sommaren har vi planerat följande tillfällen:

Söndagen den 13 maj
Söndagen den 27 maj
Söndagen den 10 juni

Vi träffas vid drivingrangen uppvärmda och redo kl 16:00.
Där börjar vi med en kortare lektion/instruktion från Markus och/eller Kenneth.
Varpå vi vid halv-femtiden går ut på 9-hålsbanan.

Deltagarantalet är maximerat till 15. Anmälan måste göras senast 2 dagar innan tillfället. Detta för att kunna säkerställa antalet faddrar.

Glöm inte att anmäla dig. Det gör du på vår hemsida under ”Nya golfare”.
Vi har endast planerat för fadderrundor på söndageftermiddag, då trycket på banan är lägre, så att det inte skall kännas för stressande.
Men om tiderna inte passar dig, så kan du även anmäla ditt intresse för andra tider. Det görs också på vår hemsida. Samma ställe som anmälan till söndagarna ovan.

Behöver du mer information, eller har några frågor rörande detta, så kontakta Louise eller Eva i vår Medlemskommitté.

Ska du vara fadder så ta gärna del av vår fadderinformation

 

Louise Heime tel 0706 24 73 24 alt. louise.heime@telia.com
Eva Johnning tel 0739 02 85 40 alt. eva.johnning@hotmail.com