Välkommen till en ny golfsäsong!

Detta är till för dig och dina föräldrar så ni vet hur juniorverksamheten fungerar och vad som händer under säsongen.

Vision
Västsveriges bästa juniorklubb där breddverksamhet skapar spetsen.

Mission
På Lysegården vill vi att så många som möjligt ska tycka att det är kul att spela golf och att vår golfklubb ska vara en naturlig plats dit våra barn och ungdomar vill komma på sin fritid för att träna/spela golf och umgås med kompisar. Träningen skall bedrivas på ett sätt som gör att så många som möjligt kan delta och att alla känner sig sedda och stöttade. Vi lägger tyngdpunkten på breddträning med möjlighet till elitsatsning.

Mål

 • Lysegårdens juniorverksamhet skall vara en förebild för klubbar i regionen.
 • Utöver detta skall vi ha representation i de högsta serierna i Göteborgsdistriktet.
 • Bedriva ett aktivt arbete för rekrytering så att antalet juniorer ökar. I närtid bör fokus ligga på rekryteringen av tjejer med hänsyn tagen till dagens fördelning.
 • Juniorverksamheten skall bedrivas på ett sådant sätt att vi bibehåller vår guldcertifiering
 • Ett viktigt mål är att öka antalet utbildade ungdomar och föräldrar som kan ta en aktiv del och utveckla junior och elitverksamheten
 • Klubbens träningsmöjligheter skall vara av en sådan art och kvalité att verksamhet kan bedrivas året runt

Värdegrund

Vår värdegrund som präglar vår juniorverksamhet

 • Glädje och gemenskap
  • Vi bedriver och utvecklar vår verksamhet med fokus på att ha roligt, må bra och utvecklas som golfspelare och individ.
 • Alla lika mycket värda
  • Alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar.
 • Föregå med gott exempel
  • Behandla andra som du själv vill bli behandlad.
 • Rent spel och ärlighet
  • Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Att verka mot fusk & mobbning såväl på som utanför klubben.

Läs mer om verksamheten på:
Laget.se https://www.laget.se/Traningsgruppen
Här finns all information om träning, tävlingar, kalender, bilder, mm
All information från juniorkommittén sker via laget.se.  

Vår juniorträning
Ansvarig för juniorträning är klubbens PRO/Tränare Markus Forsbohl.

Vi har träningsgrupper som passar alla åldrar och utvecklingsnivåer. För alla träningskategorier gäller att grupperna sätts ihop med hänsyn till ålder, kompisar och spelskicklighet. Dom yngsta börjar träna först. Vi försöker ta hänsyn till allas önskemål. Vi vill att så många som möjligt kommer med i våra grupper och på så sätt utvecklar sitt spel och finner nya vänner.

Förutom gruppträningarna har vi också läger, öppen träning/spel för alla på lördagar samt juniorserien på torsdagar mm.

Golf är en idrott så det är viktigt att alla respekterar tiden så alla får ut så mycket som möjligt av den tid vi har med tränare. Kom i god tid, minst 15 min. före träningsstart, så att du har tid att värma upp, hämta bollar och prata lite med kompisarna. Efter träningen går vi igenom kommande aktiviteter och pratar igenom dagens träning.

 

Träningsupplägg 

Träningdagar 2019
Måndag: XL
Tisdag: Bas & XL
Onsdag: Golfkul
Lördag: Öppen träning

Träningstider och grupper kommer V.15

Golfkul

Golfkul är tänkt som en inkörsport till golfen för de allra yngsta och vi vänder oss till juniorer i åldern 6-8 år. Träningen bygger till stor del på lek. Golfklubbor finns att låna under träningarna.

Junior

På måndagar, tisdagar och på lördagar är det gruppträning med tränare och på torsdagar spel på banan i form av vår Torsdags Tour . Golfklubbor finns att låna under träningarna.

Junior BAS

För ungdomar mellan 9-21 år. Juniorerna är uppdelad i grupper efter ålder. Alla grupper tränar på tisdagar

På hemsidan http://lysegardensgk.se/junior-och-elit/junior/gruppindelning/ och på  https://www.laget.se/Traningsgruppen under dokument finns ”Träningsgrupper” där det framgår vem som är med i vilken grupp. Gruppindelningen kommuniceras vecka 16.

Junior XL

Är avsedd för dem som vill satsa lite extra på golfen. Tränar på tisdagar tillsammans med Junior BAS och utöver det även på måndagar.

Anmälan

Anmälan till juniorträning görs på Lysegårdens GK hemsida: http://lysegardensgk.se/junior-och-elit/anmalan-juniortraning/

Medlemskap Lysegårdens GK junior

Anmälan till medlemskap sker på Lysegårdens GK hemsida http://lysegardensgk.se/bli-medlem/

 Golfutrustningen 

Tänk på att alltid ha förutom klubborna med:

Kläder efter väder
Regnkläder
Frukt
Markeringsknapp
Greenlagare
Vattenflaska
Score-kort och penna 

Träningsläger:
Fredag den 3/5 till Söndag den 5/5 anordnar vi ett junior läger på Borås GK.
För att kunna delta på lägret ska man vara född -08 eller tidigare. Man ska ha hcp 36 eller lägre och man måste orka spela 18 hål.
Mer information kommer att komma på laget.se

Juniorläger sommar

Vecka 25 må-to
Under juniorlägret tränar vi och spelar golf hela dagarna och vi spelar Teen Cup klubbkval.
Mer information kommer att komma på laget.se

Tävlingar

Tävlingar är det både högt och lågt, vilket är till mångas glädje. Genom att tävla får man träffa nya kompisar och spela på nya banor. Man utvecklas som både golfare och människa. Är man färsk golfare lär man sig här att föra scorekort, att vara markör, regler med mera.

Att tävla är inte på liv och död utan en rolig upplevelse som kan leda till de stora arenorna i världen för den som så kan och vill.

Torsdags Touren på torsdagar – vi startar 25/4 och håller på så länge vi kan i september med uppehåll under några veckor på sommaren.

Torsdagar kl.17:30 med 9-håls spel på banan eller 6-hål för de yngsta (samling senast kl. 17:15 vid rangen). Tävlingen är öppen för alla tränande juniorer på klubben oavsett Hcp och alla får pris. Grillning av hamburgare fortsätter givetvis även i år. Startavgift 30:-/torsdag alternativt 55 kr och då ingår 1 hamburgare och dricka. Anmälan sker på GIT senast tisdagen samma vecka.

Markörens roll i våra tävlingar

 • bör finnas i alla bollar.
 • bör inte gå i boll där eget barn spelar.
 • bör räkna alla spelares slag (vara facit), även om spelarna skall ha koll på och föra score sinsemellan.
 • bör upplysa om banans beskaffenhet och lämpligt sätt att spela, framför allt till gästande spelare.
 • bör upplysa om regler som kan vara behjälpliga, t.ex. om bollen ligger dåligt finns möjligheten att förklara den ospelbar med tre möjliga alternativ.
 • bör ha koll på om slag ev. kan kräva ”provisorisk boll”. Vart hamnade bollen, hittar vi den?
 • bör veta att om man är osäker på en regel kan man spela en ”alternativ boll”. Och sedan reda ut reglerna efteråt. Låt inte din egen osäkerhet drabba spelaren.
 • bör ta initiativ till en trevlig och god stämning i bollen.
 • bör hjälpa spelarna att kolla/signera score-korten och lämna dessa till tävlingsledningen.
 • Men det viktigaste är att se till att alla i bollen har kul!

Vi tar in fler juniorer i klubben

Lysegårdens GK har plats för fler juniorer.

Har du en kompis som vill börja spela så är han/hon mycket välkommen. På lördagar kan man komma och prova på 3 gånger innan man bestämt sig.

Kontakta tränaren eller någon i JK på klubben för mer information.

 

VI BEHÖVER DIN HJÄLP! 

För att vår verksamhet skall bli så bra som möjligt och att vi skall kunna uppnå vår mål/vision så behöver vi er föräldrar/anhöriga. ”En kan inte göra allt – men alla kan göra lite”!

All hjälp är välkommen – och är vi många så gör vi Lysegårdens ungdomsverksamhet till nått riktigt bra. Ni behöver inte spela golf. Ett leende och stort hjärta för våra juniorer räcker. 

Ungdomsledarens roll i juniorens golfliv

Föräldrar, vi behöver er mer än någonsin! Ja det är många som rynkar på näsan och säger: ”Skall jag göra något?” Som svar, JA snälla, det är för våra barns skull.

Lycka till med golfandet under säsongen 2019

önskar

Juniorkommittén