Golf är godkänt som aktivitet för att få  friskvårdsbidrag från arbetsgivare..
Det innebär att våra medlemmar kan använda friskvårdsavdraget för spelavgift och träningsavgift.
Medlemsavgiften på 795:- är dock inte avdragsgill.
Dessutom kan man nyttja detta för inköp av rangebollar samt greenfee och pay&play.

När det gäller friskvårdsappar har vi anslutit oss till Actiway och ePassi.
Det går bra att använda app till att betala spelavgift, träningsbollar, greenfee och  bästkort.

Det vanligaste är dock att man ber om ett intyg från receptionen som vi skickar till dig på mejlen.

Har ni ytligare frågor kontakta oss på info@lysegardensgk.se

SGF information om friskvårdsbidraget:
http://www.golf.se/friskvardsbidrag

.