Calendar

nov
19
tis
Höstmöte 2019
nov 19 kl. 19:00 – 20:30

Medlemmarna i Lysegårdens Golfklubb kallas till ordinarie höstmöte, tisdag den 19 november kl. 19.00 i klubbhuset Lysegårdens GK

Höstmöteshandlingar 2019

Föredragningslista

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare som jämte ordföranden skall justera protokollet.
 6. Fastställande av medlemsavgifter samt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
  • Verksamhetsplan
  • Medlemmarnas avgifter
  • Budget
 7. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 8. Övriga frågor samt avslutning
dec
25
ons
Juldagen
dec 25 kl. 00:00 – 23:59

Juldagen är en helgdag och flaggdag – Din svenska kalender http://kalender.link

dec
26
tor
Annandag jul
dec 26 kl. 00:00 – 23:59

Annandag jul är en helgdag – Din svenska kalender http://kalender.link

jan
1
ons
Nyårsdagen
jan 1 kl. 00:00 – 23:59

Nyårsdagen är en helgdag och flaggdag – Din svenska kalender http://kalender.link

jan
6
mån
Trettondedag jul
jan 6 kl. 00:00 – 23:59

Trettondedag jul är en helgdag – Din svenska kalender http://kalender.link

apr
10
fre
Långfredagen
apr 10 kl. 00:00 – 23:59

Långfredagen är en helgdag – Din svenska kalender http://kalender.link

apr
12
sön
Påskdagen
apr 12 kl. 00:00 – 23:59

Påskdagen är en helgdag och flaggdag – Din svenska kalender http://kalender.link

apr
13
mån
Annandag påsk
apr 13 kl. 00:00 – 23:59

Annandag påsk är en helgdag – Din svenska kalender http://kalender.link

maj
1
fre
Första maj
maj 1 kl. 00:00 – 23:59

Första maj är en helgdag och flaggdag – Din svenska kalender http://kalender.link

maj
21
tor
Kristi himmelsfärdsdag
maj 21 kl. 00:00 – 23:59

Kristi himmelsfärdsdag är en helgdag – Din svenska kalender http://kalender.link