Anläggningen har en 18-håls bana och en 9-håls bana som också är pay and play.
Driving range, två st puttinggreener, chippgreen samt inspelsgreener och bunkrar på övningsfällt.