-2 C
Kungalv
lördag, februari 17, 2018

Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter. Ledamöterna väljs för en tid av tre år. En ny ledamot väljs vid varje vårmöte. Sammankallande och ordförande är först valda ledamot.
Sammansättningen bör  vara sådan att både män, kvinnor och  olika åldersgrupper  representerade.
Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter så begär.
Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet överlämna sitt förslag till styrelsen.

Valberedning
Lennart Lind  lennart.lind@bengtdahlgren.se 031-720 2624, sammankallande
Lars Dahlkvist  lars.dahlkvist@folksam.se
Lars Wiesner, larsmikaelwiesner@gmail.com