-2 C
Kungalv
lördag, februari 17, 2018

Styrelsen består av ordförande och fyra till sex övriga ledamöter samt två suppleanter.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs.
Vid förfall för ledamot inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång, inträder suppleant i dennes ställe för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.
Styrelsen bör ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade.

Ordförande – Rune Arnesen arnesen@stormas.no
Vice Ordförande/Tävling – Mathias Edmundsson mathias.edmundsson@hotmail.com
Ekonomi – Kent Rydell kentrydell@comhem.se
Junior/Elit – Robert Svensson robert.svensson@kungalv.se
Medlem – Eva Johnning eva.johnning@hotmail.com
Nya Golfare – Anders Robertzon anders@robertzon.se
Marknad – Lennart Fredriksson lennartef@hotmail.com
Suppleant – Kjell Lundhag kjell.lundhag@bredband.net
Suppleant – Pia Karlsson pic@telia.com

bilder styrelse2017